Chirurgia Polska 2011; 1

"Chirurgia Polska" jest dwujęzycznym (polsko-angielskim) półrocznikiem naukowo-edukacyjnym, od 2002 roku oficjalnym organem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Zróżnicowana tematyka sprawia, że jego odbiorcami oprócz chirurgów ogólnych i naczyniowych są także torakochirurdzy, chirurdzy dziecięcy, urolodzy oraz ortopedzi. W Chirurgii Polskiej publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Pismo stanowi forum wymiany poglądów i prezentacji dorobku naukowego polskiego środowiska chirurgicznego. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (5,52), Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 2010 (6 pkt), Scopus oraz EMBASE.
Za prenumeratę czasopisma "Chirurgia Polska" przysługuje 5 pkt edukacyjnych.