Diabetes Care 2011, tom 8, nr 2

Ukazał się drugi numer polskojęzycznej wersji "Diabetes Care", pisma o tematyce diabetologicznej, skierowanego do lekarzy praktyków opiekujących się chorymi na cukrzycę. Kwartalnik, zawierający wybrane artykuły z periodyku American Diabetes Association umożliwia zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy na temat cukrzycy, jej patogenezy i powikłań oraz nowoczesnych metod zapobiegania i leczenia.