Diabetologia Praktyczna 2011, tom 12, nr 3

Ukazał się nowy numer pisma "Diabetologia Praktyczna". Jest to dwumiesięcznik dydaktyczno-naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, skierowany przede wszystkim do lekarzy praktyków. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne i poglądowe, komentarze, sprawozdania ze zjazdów, listy do redakcji oraz tłumaczenia artykułów naukowych z fachowych czasopism obcojęzycznych.