Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Folia Cardiologica Excerpta 2011, tom 6, nr 4

4 października 2011

Właśnie ukazał się nowy numer czasopisma "Folia Cardiologica Excerpta". Czasopismo ma charakter bardziej dostosowany do polskich wymagań i warunków niż jego pierwowzór "Folia Cardiologica", ukazujący się obecnie wyłącznie w języku angielskim. W czasopiśmie są dostępne polskie wersje artykułów zamieszczanych w "Folia Cardiologica", a ponadto oficjalne wytyczne i zalecenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i jego poszczególnych sekcji, sprawozdania z lokalnych konferencji i spotkań oraz inne materiały przydatne kardiologom i lekarzom pokrewnych specjalizacji, wykonującym swą pracę w Polsce.

http://www.fce.viamedica.pl/