Folia Histochemica et Cytobiologica, tom 49, nr 3

Opublikowano najnowszy (4/2011) numer kwartalnika "Folia Histochemica et Cytobiologica", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików o charakterze naukowym wydawanego w języku angielskim.