Folia Morphologica 2011, vol. 70, No. 4

Ukazał się nowy numer "Folia Morphologica", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (współzałożyciela European Federation for Experimental Morphology, EFEM). Zamieszczane są w nim prace oryginalne i przeglądowe w najszerszym rozumieniu (opisowe, doświadczalne i metodologiczne).