Forum Zaburzeń Metabolicznych 2011, tom 2, nr 3

Ukazał się nowy numer "Forum Zaburzeń Metabolicznych", czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości, które jest redagowane przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Kwartalnik zawiera prace o tematyce z zakresu chorób metabolicznych, czyli otyłości, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych.