Hematologia 2012, tom 3, nr 1

Czasopismo skierowane jest do hematologów i onkologów oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych. W "Hematologii" publikowane będą artykuły poglądowo-przeglądowe, opisy przypadków, eseje, w tym raporty z konferencji naukowych i edukacyjnych oraz pytania testowe z hematologii. Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (4,08).