Journal of Transfusion Medicine 2011, tom 4, nr 4

Ukazał się 4/2011 numer pisma "Journal of Transfusion Medicine", kwartalnika Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Czasopismo jest adresowane w szczególności do transfuzjologów i hematologów oraz pracowników Centrów Krwiodawstwa. Publikowane są w nim prace oryginalne oraz artykuły poglądowe dotyczące transfuzjologii.