Nadciśnienie Tętnicze 2012, tom 16, nr 1

Ukazał się najnowszy numer "Nadciśnienia Tętniczego". Dwumiesięcznik ten jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. "Nadciśnienie Tętnicze" publikuje artykuły poglądowe, oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, przeglądy piśmiennictwa, opisy projektów badawczych, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Istotną część każdego numeru stanowią streszczenia prac naukowych nadsyłane na konferencje PTNT.