Nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Już jest nowy wykaz czasopism!

Prawie 31 tysięcy — tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

A w nim aż 24 czasopisma wydawane przez Via Medica:

Acta Angiologica — 20 punktów

Advances in Respiratory Medicine — 20 punktów

Arterial Hypertension — 20 punktów

Cardiology Journal — 40 punktów

Clinical Diabetology — 20 punktów

Disaster and Emergency Medicine Journal — 20 punktów

Endokrynologia Polska — 40 punktów

Folia Cardiologica — 20 punktów

Folia Histochemica et Cytobiologica — 70 punktów

Folia Morphologica — 20 punktów

Ginekologia Polska — 40 punktów

Hematologia — 20 punktów

International Maritime Health — 40 punktów

Journal of Transfusion Medicine — 20 punktów

Medical Research Journal — 20 punktów

Medycyna Paliatywna w Praktyce — 20 punktów

Neurologia i Neurochirurgia Polska — 40 punktów

Nowotwory — 20 punktów

Nuclear Medicine Review — 40 punktów

Oncology in Clinical Practice — 20 punktów

Ophthalmology Journal — 20 punktów

Palliative Medicine in Practice — 20 punktów

Psychiatria — 20 punktów

Seksuologia Polska — 20 punktów

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi czasopismami, które wydajemy!

www.journals.viamedica.pl