Nuclear Medicine Review 2012, tom 15, nr 1

Oficjalny, publikowany po angielsku periodyk Towarzystw Medycyny Nuklearnej: Bułgarskiego, Czeskiego, Węgierskiego, Macedońskiego, Polskiego, Rumuńskiego, Rosyjskiego, Słowackiego i Serbskiego oraz Ukraińskiego Towarzystwa Radiologicznego.