Onkologia w Praktyce Klinicznej 2012, tom 8, nr 1

Ukazał się nowy numer czasopisma "Onkologia w Praktyce Klinicznej", oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Jest to kwartalnik o charakterze edukacyjnym skierowany do specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.