Calendar of conferences

Rak piersi 2020. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK

  WEBINAR

7 October 2020
onkologia

Left: 63 days

XII Konferencja  Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych

XII Konferencja Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych

Poznań
10 October 2020
diabetologia
endokrynologia
medycyna rodzinna

Left: 66 days

Rak piersi 2020. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK

WEBINAR

14 October 2020
onkologia

Left: 70 days

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ryzyko sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, hiperglikemia i inne ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

ZMIANA TERMINU

Gdańsk
15 - 17 October 2020
kardiologia
hipertensjologia
angiologia

Left: 71 days

Konferencja Hybrydowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

KONFERENCJA HYBRYDOWA

16 - 17 October 2020
kardiologia
hipertensjologia
choroby wewnętrzne - ogólnie

Left: 72 days