Calendar of conferences

Aktualności w perinatologii i ginekologii – Lublin

Aktualności w perinatologii i ginekologii – Lublin

Lublin
6 November 2020
ginekologia
położnictwo i ginekologia

Left: 87 days

Aktualności w perinatologii i ginekologii – Białystok

Aktualności w perinatologii i ginekologii – Białystok

7 November 2020
ginekologia
położnictwo i ginekologia

Left: 88 days

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

PRAKTYCZNE ASPEKTY DERMOSKOPOWE W UJĘCIU DERMATOONKOLOGICZNYM

Bydgoszcz
7 November 2020
chirurgia onkologiczna
dermatologia
onkologia

Left: 88 days

VIII Konferencja Chłoniaki – post Lugano

Łódź
13 November 2020
onkologia

Left: 94 days

Postępy w Terapii Przeciwkrzepliwej i Przeciwpłytkowej

Postępy w Terapii Przeciwkrzepliwej i Przeciwpłytkowej

Warszawa
20 - 21 November 2020
angiologia
inne

Left: 101 days

Konferencja Anestezjologia i Intensywna Terapia

Konferencja Anestezjologia i Intensywna Terapia

Sopot
20 - 21 November 2020
anestezjologia
inne

Left: 101 days