Kalendarium konferencji

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

7 kwietnia 2020
hipertensjologia
kardiologia

0 dni

REKOMENDACJE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE U CHORYCH NA CZERNIAKI W SYTUACJI OGRANICZONYCH ZASOBÓW I RESTRYKCJI ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ SARS-COV-2

WEBINAR

godz. 18:00

7 kwietnia 2020
dermatologia
onkologia

0 dni

Konferencja Uro-Onko

Konferencja Uro-Onko

WEBINAR

8 kwietnia 2020
onkologia

Pozostało: 1 dzień

AKTUALNE WYZWANIA NEUROLOGII — POSTĘP W DIAGNOSTYCE, MONITOROWANIU I LECZENIU. NOWE WYZWANIE: COVID-19. SESJA I

WEBINAR

godz. 19:00

8 kwietnia 2020
neurologia

Pozostało: 1 dzień

Leczenie chorych na choroby reumatyczne w dobie pandemii COVID-19 – postępowanie

WEBINAR

godz. 17.00

9 kwietnia 2020
dermatologia
geriatria
psychiatria
reumatologia

Pozostało: 2 dni