Kalendarium konferencji

ONKOnwersacje — Nowotwory układu pokarmowego — nowości po ASCO

WEBINAR

godz. 18:30

7 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 5 dni

Optymalna ścieżka terapeutyczna dla chorych na zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki w świetle wytycznych międzynarodowych i możliwości leczenia w Polsce

WEBINAR

godz. 18:00

8 lipca 2020
onkologia
urologia

Pozostało: 6 dni

Aktualne wyzwania neurologii — postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Sesja VI

WEBINAR

godz. 19:00

8 lipca 2020
neurologia

Pozostało: 6 dni

Postępowanie interdyscyplinarne u chorych na nowotwory — NEFROONKOLOGIA

WEBINAR

godz. 17:30

13 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 11 dni

ONKOnwersacje — Rak trzustki

WEBINAR

godz. 18:30

14 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 12 dni

Miejsce kabozantynibu w leczeniu raka wątrobowokomórkowego w obliczu najnowszych wytycznych

WEBINAR

godz. 18:00

16 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 14 dni