Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Czasopisma

Wydajemy blisko 40 fachowych czasopism i specjalistycznych periodyków z dziedziny medycyny.

  • Wszystkie nasze czasopisma są recenzowane
  • Pozycje wydawane przez ponad dwa lata posiadają punktację MNiSzW oraz Index Copernicus
  • Siedem czasopism posiada Index Medicus międzynarodowej bazy bibliograficznej MEDLINE
  • Publikowane przez nas czasopisma uzyskują IF (Impact Factor) — np. "Kardiologia Polska" posiada IF — 0,536, "Folia Morphologica" — 0,469, "Cardiology Journal" — 1,147, "Endokrynologia Polska" - 1,070
  • Posiadamy własny system elektroniczny do obsługi manuskryptów

Wydajemy następujące czasopisma medyczne:

Acta Angiologica

Oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Wydawany w wersji angielskiej kwartalnik przeznaczony jest dla specjalistów z zakresu angiologii i chirurgii naczyniowej oraz lekarzy zainteresowanych problematyką chorób naczyniowych.

więcej więcej Acta Angiologica

Anestezjologia Intensywna Terapia

Oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Czasopismo o charakterze edukacyjnym, skierowane do specjalistów z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W każdym numerze publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

więcej więcej Anestezjologia Intensywna Terapia

Arterial Hypertension

Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

więcej więcej Arterial Hypertension

Cardiology Journal

Oficjalne czasopismo Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wydawane nieprzerwanie od 1994 roku, przez lata stało się uznawanym czasopismem o zasięgu międzynarodowym. Ukazuje się również pod patronatem ISHNE (International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology). Dwumiesięcznik o charakterze dydaktyczno-naukowym, publikowany w języku angielskim.

więcej więcej Cardiology Journal

Chirurgia Polska

Oficjalne czasopismo Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Dwujęzyczny (polsko-angielski) rocznik o charakterze naukowo-edukacyjnym. Zróżnicowana tematyka sprawia, że jego odbiorcami oprócz chirurgów ogólnych i naczyniowych są także torakochirurdzy, chirurdzy dziecięcy, urolodzy oraz ortopedzi.

więcej więcej Chirurgia Polska

Choroby Serca i Naczyń

Czasopismo wydawane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Dwumiesięcznik o charakterze edukacyjnym, redagowany i prowadzony przez ekspertów. Czasopismo jest skierowane do wszystkich lekarzy praktyków, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

więcej więcej Choroby Serca i Naczyń

Diabetologia Kliniczna

Oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze dydaktyczno-naukowym.Są w nim publikowane prace oryginalne i poglądowe, komentarze, sprawozdania ze zjazdów, ciekawe przypadki kliniczne oraz tłumaczenia artykułów naukowych z fachowych czasopism obcojęzycznych.

więcej więcej Diabetologia Kliniczna

Endokrynologia Polska

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego ukazujące się od 1949 r. zawiera recenzowane prace w języku polskim i angielskim.

więcej więcej Endokrynologia Polska

Folia Cardiologica

Oficjalne czasopismo Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydawane w języku angielskim (prace oryginalne) i polskim (prace poglądowe, kazuistyczne i pozostałe).

więcej więcej Folia Cardiologica

Folia Histochemica et Cytobiologica

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików o charakterze naukowym wydawane w języku angielskim

więcej więcej Folia Histochemica et Cytobiologica

Folia Medica Copernicana

Folia Medica Copernicana to pismo o ściśle naukowym charakterze. W większości publikowane są w nim prace oryginalne o rozległej tematyce medycznej oraz prace poglądowe, w dużej mierze na zamówienie redakcji, przygotowane przez autorów ekspertów w danej dziedzinie medycyny czy w dziedzinie biomedycznej. Dotyczą one problematyki medycyny ogólnej, farmacji, immunologii, hematologii, toksykologii, endokrynologii, onkologii, biochemii klinicznej, pielęgniarstwa, analityki i medycyny laboratoryjnej.

Czasopismo Folia Medica Copernicana jest indeksowane w bazach Chemical Abstracts Service (CAS) oraz Ulrich's Periodicals Directory.

więcej więcej Folia Medica Copernicana

Folia Morphologica

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Anatomicznego wydawane w języku angielskim; zawiera wyniki prac badawczych z zakresu morfologii.

więcej więcej Folia Morphologica

Forum Medycyny Rodzinnej

Oficjalne czasopismem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

więcej więcej Forum Medycyny Rodzinnej

Forum Nefrologiczne

Czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego skierowane jest do lekarzy nefrologów, internistów, pielęgniarek nefrologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

więcej więcej Forum Nefrologiczne

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Oficjalne czasopismo Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości o charakterze edukacyjnym.

więcej więcej Forum Zaburzeń Metabolicznych

Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy

Pismo przeznaczone dla gastroenterologów i lekarzy zainteresowanych tą dziedziną medycyny.

więcej więcej Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy

Gerontologia Polska

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego kierowane zarówno do lekarzy pierwszego kontaktu, jak i do lekarzy specjalistów zainteresowanych problemami geriatrycznymi.

więcej więcej Gerontologia Polska

Hematologia

Pismo Instytutu Hematologii i Transfuzjologii kierowane do hematologów i onkologów oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych.

więcej więcej Hematologia

International Maritime Health

Pismo Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

więcej więcej International Maritime Health


Kardiologia Inwazyjna

Kardiologia Inwazyjna jest gazetą edukacyjno-informacyjną, która przedstawia zagadnienia związane z tytułową specjalnością.

więcej więcej Kardiologia Inwazyjna

Kardiologia Polska

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kierowane do kardiologów, kardiochirurgów oraz lekarzy internistów.

więcej więcej Kardiologia Polska

Medycyna Paliatywna w Praktyce

Czasopismo wydawane w języku polskim przeznaczone dla lekarzy praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, którzy często stykają się z osobami nieuleczalnie chorymi.

więcej więcej Medycyna Paliatywna w Praktyce

Medycyna Wieku Podeszłego

"Medycyna Wieku Podeszłego" to nowy kwartalnik edukacyjny.

więcej więcej Medycyna Wieku Podeszłego

Nowotwory

Dwumiesięcznik będący oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Centrum Onkologii —Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

więcej więcej Nowotwory

Nuclear Medicine Review

Oficjalny, publikowany po angielsku periodyk Towarzystw Medycyny Nuklearnej: Bułgarskiego, Czeskiego, Węgierskiego, Macedońskiego, Polskiego, Rumuńskiego, Rosyjskiego, Słowackiego oraz Ukraińskiego Towarzystwa Radiologicznego.

więcej więcej Nuclear Medicine Review

Onkologia w Praktyce Klinicznej

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

więcej więcej Onkologia w Praktyce Klinicznej

Pneumonologia i Alergologia Polska

Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

więcej więcej Pneumonologia i Alergologia Polska

Polski Przegląd Neurologiczny

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neurologicznego kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią.

więcej więcej Polski Przegląd Neurologiczny


Problemy Pielęgniarstwa

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

więcej więcej Problemy Pielęgniarstwa

Psychiatria

Pismo kierowane do szerokiego grona psychiatrów praktykujących w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.

więcej więcej Psychiatria

Seksuologia Polska

Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego kierowane do seksuologów, psychiatrów i urologów, jak również do szerokiego grona lekarzy stykających się w codziennej praktyce z problemami z zakresu seksuologii.

więcej więcej Seksuologia Polska