Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Kardiologia Polska

"Kardiologia Polska" jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ukazującym się od 1957 roku. Miesięcznik ten jest skierowanym do kardiologów, kardiochirurgów oraz lekarzy internistów. W Kardiologii Polskiej publikowane są oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, interesujące artykuły poglądowe oraz opisy przypadków klinicznych z zakresu kardiologii i kardiochirurgii. Prace publikowane w czasopiśmie są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane w Elsevier BIOBASE, EMBASE, Excerpta Medica, ISI Journal Master List, ISI Science Citation Index Expanded (by Thomson Reuters Scientific), Index Medicus/MEDLINE, Scopus, Index Copernicus (12,03 pkt), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Polish Medical Library (GBL).

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku „Kardiologia Polska” znajduje się w części A wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 15.

"Kardiologia Polska" uzyskała Impact Factor za 2013 r. — 0,519.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Za prenumeratę czasopisma Kardiologia Polska przysługuje 5 pkt edukacyjnych.

Publikacja czasopisma "Kardiologia Polska" w 2013 roku została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak