Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Problemy Pielęgniarstwa

Ukazujące się od 1993 roku "Problemy Pielęgniarstwa" to czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten, redagowany przez utytułowane osobistości z dziedziny pielęgniarstwa z kraju i z zagranicy, skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego stawiającego na rozwój zawodowy i edukację. Patronat nad czasopismem sprawuje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, będące członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN). Pismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (5,23 pkt), Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 2011 (4 pkt). Za prenumeratę czasopisma "Problemy Pielęgniarstwa przysługuje 5 pkt edukacyjnych. Wersja papierowa jest wersją pierwotną
Manuskrypty należy zgłaszać drogą elektronicznego systemu obsługi manuskryptów PP, na stronie internetowej:

http://czasopisma.viamedica.pl/pp/user/newSubmission

Redaktor naczelny: Dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Strona WWW: http://www.pp.viamedica.pl/