Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Autor: Teresa Koblik (red.)
ISBN: 978-83-7599-251-9

Język: polski

Informacje o wydaniu: Stron: 52
Wydanie : II

Format: 156x232

Wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. ( Grupa Via Medica)

Miejsce publikacji: Gdńsk

Rok wydania: 2016

Algorytmy w diabetologii 2016

Wstęp
Szanowni Państwo,
Wzrastająca liczba pacjentów, odwrotnie proporcjonalna do ilości czasu, jaki możemy im poświęcić, pośpiech, ogrom najnowszych danych naukowych czynią naszą pracę nie łatwiejszą, a trudniejszą. Konieczność orientowania się w gąszczu wciąż pojawiających się nowych zagadnień i zaleceń zmusza nas do schematycznego, co nie znaczy gorszego, sposobu myślenia o powikłaniach i leczeniu cukrzycy.
Stąd pomysł stworzenia kompendium wiedzy diabetologicznej w postaci algorytmów sche- matów, które skrócą czas rozwiązywania indywidualnych problemów pacjenta. Ale nie wszystko można ująć w formę algorytmu od czegoś trzeba zacząć
Odstępstwa od proponowanych schematów zostały uwzględnione w ramach hasła indywiduali- zacja leczenia. Jednak aby mówić odstępstwach, należy wiedzieć, od czego odstępować, i o tym jest ta publikacja.
Przygotowując algorytmy, zostawiliśmy pewną przestrzeń do zagospodarowania przestrzeń przewidzianą dla konkretnego i w danym momencie przyjmowanego pacjenta. Używamy skró- tów myślowych, stosujemy uproszczenia, nie zawsze dane są oparte na dowodach naukowych (EBM, evidence-based medicine), wiemy, że w celu zdobycia pełnej wiedzy trzeba sięgnąć do obszerniejszych publikacji.
Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu codzienną pracę w szpitalu, w poradni i gdziekolwiek, gdzie można spotkać chorego na cukrzycę. Niniejsza publikacja jest owocem doświadczeń autorów, kwin- tesencją wiedzy zawartej w podręcznikach i zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Recenzentami niniejszego wydania byli prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk, prof. nadzw. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, dr n. med. Elżbieta Kozek, dr n. med. Przemysław Witek. Ich uwagi i korekty czynią tę pozycję doskonalszą. Tematy dotyczące pompy osobistej i samokontroli opracowali prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Klupa i mgr Teresa Benbenek-Klupa, zagadnienia dotyczące cukrzycy i ciąży opracowała prof. dr hab.
n. med. Katarzyna Cypryk, zaś kwestie odnoszące się do stopy cukrzycowej ujął w algorytmy dr Sebastian Borys. Wszystkim recenzentom i autorom serdecznie dziękujemy za włożony trud.
Jest to drugie wydanie Algorytmów w diabetologii. Czekamy na Państwa uwagi.
W imieniu zespołu redakcyjnego
dr n. med. Teresa Koblik