Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Autor: Arkadiusz Jeziorski (red.), J. Jastrzębski (red.),
ISBN: 978-83-7599-753-8

Język: polski

Informacje o wydaniu: oprawa miękka
liczba stron 256

Format: format 152x232

Wydawca: VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k. ( Grupa Via Medica)

Miejsce publikacji: Gdańsk

Rok wydania: 2017

Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 9 Terapia CRS + HIPEC

Od Redaktora
Ostatnie dekady przyniosły duży postęp w rozumieniu mechanizmów powstawania i
rozprzestrzeniania się nowotworów. Wynaleziono i wprowadzono do leczenia wiele nowych
leków przeciwnowotworowych wpływających na mechanizmy przesyłania sygnałów w
komórce nowotworowej czy w łączeniu się ze specyficznymi receptorami obecnymi na jej
powierzchni. W leczeniu skojarzonym z zabiegami operacyjnymi obserwuje się poprawę
wyników leczenia.
Przerzuty nowotworowe do otrzewnej są uważane za bardzo niekorzystny czynnik
rokowniczy, a średnie przeżycie chorych nieleczonych lub poddanych jedynie leczeniu
objawowemu rzadko przekracza 6-12 miesięcy. Jednak pomimo obecności przerzutów
do otrzewnej u części chorych, z ograniczonym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym i przy
braku przerzutów odległych drogą krwi, możliwe jest zastosowanie skutecznego leczenia
pozwalającego uzyskać nawet 50% 5-letnich przeżyć.
Wprowadzone przez Sugerbakera w latach 90. XX wieku skojarzone leczenie oparte
na wykonaniu radykalnych miejscowo zabiegów cytoredukcyjnych (CRS) w połączeniu z
dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) pozwoliło na osiągnięcie
bardzo dobrych wyników leczenia u chorych, których wcześniej kwalifikowano jedynie do
leczenia paliatywnego.
Wyniki leczenia tym sposobem zależą od wielu czynników, poczynając od odpowiedniej
kwalifikacji chorych, poprzez ocenę stopnia zaawansowania miejscowego i możliwości
wykonania zabiegu cytoredukcyjnego, odpowiednią opiekę przed-, śród- i pooperacyjną aż
do skojarzenia CRS i HIPEC z radykalną chemioterapią systemową opartą na nowoczesnych
lekach przeciwnowotworowych.
Leczenie chorych z przerzutami do otrzewnej jest trudne, czasochłonne i wymaga
dużego doświadczenia od całego zespołu medycznego. Niniejszy podręcznik ma za zadanie
przybliżenie informacji o możliwości leczenia chorych z peritonitis carcinomatosa
chirurgom, onkologom i lekarzom innych specjalności, wskazując inne drogi postępowania
terapeutycznego niż jedynie leczenie paliatywne i objawowe.

dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski