Wybiórcze inhibitory COX-2 mogą zwiększać ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

Debabrata Mukherjee, Steven E. Nissen i Eric J. Topol. Risk of cardiovascular events associated with selective COX-2 inhibitors. JAMA 2001;286:954

Autorzy z Cleveland analizowali ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów bez choroby wieńcowej, stosujących wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) z powodu chorób reumatologicznych. Wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego u chorych leczonych inhibitorami COX-2 wynika z mechanizmu działania tych leków, które hamując produkcję prostacykliny o działaniu naczyniorozszerzającym i antyagregacyjnym, mogą sprzyjać powstawaniu zakrzepów. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z randomizowanych, kontrolowanych, podwójnie ślepych prób, dotyczących leczenia wybiórczymi inhibitorami COX-2, opublikowanych pomiędzy styczniem 1998 a lutym 2000 roku. Największy wpływ na wyniki analizy miały dwa duże badania, VIGOR i CLASS, w których porównywano odpowiednio rofecoxib z naproksenem i celecoxib z ibuprofenem lub diclofenakiem. O ile u osób otrzymujących rofecoxib obserwowano większą częstość sercowo-naczyniowych incydentów zakrzepowych niż u chorych leczonych naproksenem (iloraz szans 2,38, p<0.001), to ryzyko wystąpienia tych powikłań u osób przyjmujących celecoxib lub ibuprofen bądź diclofenac nie różniło się. Z kolei, porównanie częstości zawałów serca u chorych leczonych rofecoxibem lub celecoxibem i u pacjentów otrzymujących placebo wypadło niekorzystnie dla badanych leków. Ponadto, stosowanie rofecoxibu wiązało się z umiarkowanym podwyższeniem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego. Podsumowując, wyniki wskazują na podwyższone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u osób leczonych wybiórczymi inhibitorami COX-2.


Data ukazania się notatki: 18 listopada 2001
Opracowane na podstawie: JAMA / 22 sierpnia 2001

Krzysztof Kurek