Conference archive

„Gorące tematy w kardiologii i hipertensjologii 2020” organizowany pod patronatem czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

WEBINAR

godz. 18:00

1 October 2020
kardiologia
hipertensjologia
choroby układu krążenia
choroby wewnętrzne - ogólnie

Completed

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH NA RAKA OKRĘŻNICY (C18) I ZAGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO (C19)

WEBINAR

godz. 18:00

30 September 2020
onkologia

Completed

ONKOnwersacje — Optymalizacja leczenia zaawansowanego raka jelita grubego w świetle aktualnych zapisów programu lekowego

WEBINAR

godz. 18:30

29 September 2020
onkologia

Completed

Udary o nieustalonej etiologii — nowe możliwości diagnostyczne

WEBINAR

godz. 19:00

29 September 2020
neurologia

Completed

Konferencja Edukacyjna PTChPiIZR i Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

WEBINAR

25 - 26 September 2020
neurologia

Completed

VIII Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych z Lipidologią 2020 — Łódź

WEBINAR

Łódź
25 September 2020
kardiologia
choroby układu krążenia

Completed