Calendar of conferences

Rak piersi 2020. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK

  WEBINAR

7 October 2020
onkologia

Left: 54 days

XII Konferencja  Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych

XII Konferencja Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych

Poznań
10 October 2020
diabetologia
endokrynologia
medycyna rodzinna

Left: 57 days

XIII KONFERENCJA CZASOPISMA PALLIATIVE MEDICINE IN PRACTICE — PO KONGRESIE EAPC

XIII KONFERENCJA CZASOPISMA PALLIATIVE MEDICINE IN PRACTICE — PO KONGRESIE EAPC

WEBINAR

12 October 2020
inne
medycyna paliatywna

Left: 59 days

Rak piersi 2020. Aktualne wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego PTOK

WEBINAR

14 October 2020
onkologia

Left: 61 days

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ryzyko sercowo-naczyniowe: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, hiperglikemia i inne ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

ZMIANA TERMINU

Gdańsk
15 - 17 October 2020
kardiologia
hipertensjologia
angiologia

Left: 62 days