Endokrynologia Polska 2012, tom 63, nr 2

Opublikowano najnowszy numer czasopisma "Endokrynologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, ukazującego się od 1949 roku. Dwumiesięcznik ten ogłasza recenzowane prace w języku polskim i angielskim, dotyczące wszystkich działów endokrynologii, zarówno klinicznej, jak i doświadczalnej. Publikowane są następujące rodzaje prac: prace oryginalne,
poglądowe, opisy przypadków, szkolenie podyplomowe, listy do redakcji (forum czytelników) oraz informacje o zjazdach i konferencjach naukowych.