Kalendarium konferencji

ONKOnwersacje — Nowotwory układu pokarmowego — nowości po ASCO

WEBINAR

godz. 18:30

7 lipca 2020
onkologia

0 dni

Epileptologia — wieczorne spotkania eksperckie

WEBINAR

godz. 19:00

7 lipca 2020
neurologia

0 dni

Optymalna ścieżka terapeutyczna dla chorych na zaawansowanego raka jasnokomórkowego nerki w świetle wytycznych międzynarodowych i możliwości leczenia w Polsce

WEBINAR

godz. 18:00

8 lipca 2020
onkologia
urologia

Pozostało: 1 dzień

Aktualne wyzwania neurologii — postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Sesja VI

WEBINAR

godz. 19:00

8 lipca 2020
neurologia

Pozostało: 1 dzień

Praktyka kliniczna w HER2-dodatnim raku piersi

WEBINAR

godz. 18:00

8 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 1 dzień

Postępowanie interdyscyplinarne u chorych na nowotwory — NEFROONKOLOGIA

WEBINAR

godz. 17:30

13 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 6 dni

ONKOnwersacje — Rak trzustki

WEBINAR

godz. 18:30

14 lipca 2020
onkologia

Pozostało: 7 dni