Kalendarium konferencji

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH NA RAKA OKRĘŻNICY (C18) I ZAGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO (C19)

WEBINAR

godz. 18:00

30 września 2020
onkologia

0 dni

„Gorące tematy w kardiologii i hipertensjologii 2020” organizowany pod patronatem czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

WEBINAR

godz. 18:00

1 października 2020
kardiologia
hipertensjologia
choroby układu krążenia
choroby wewnętrzne - ogólnie

Pozostało: 1 dzień

Nefroonkologia 2020

WEBINAR

2 - 3 października 2020
nefrologia
onkologia

Pozostało: 2 dni

Doroczna Wrocławska Konferencja Ginekologów i Położników

WEBINAR

godz. 11:00

2 października 2020
położnictwo
ginekologia

Pozostało: 2 dni