Medycyna Wieku Podeszłego 2012, tom 2, nr 1

"Medycyna Wieku Podeszłego" to nowy kwartalnik edukacyjny. Pismo zawiera prace poglądowe, omawiające różnorodne zagadnienia związane z odmiennościami przebiegu chorób u osób starszych i stanowi uzupełnienie "Gerontologii Polskiej". Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.