Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Polski Przegląd Neurologiczny 2011, tom 7, nr 2

26 sierpnia 2011

Ukazał się nowy numer czasopisma edukacyjnego: "Polski Przegląd Neurologiczny", kierowany do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. Czasopismo to jest wydawane kwartalnie i są w nim zamieszczane prace przeglądowe, opisy przypadków, sprawozdania ze zjazdów, przegląd piśmiennictwa i recenzje książek.

http://www.ppn.viamedica.pl/