Calendar of conferences

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

Terapia chorób układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii COVID-19

WEBINAR

7 April 2020
hipertensjologia
kardiologia

0 days

REKOMENDACJE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE U CHORYCH NA CZERNIAKI W SYTUACJI OGRANICZONYCH ZASOBÓW I RESTRYKCJI ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ SARS-COV-2

WEBINAR

godz. 18:00

7 April 2020
dermatologia
onkologia

0 days

Konferencja Uro-Onko

Konferencja Uro-Onko

WEBINAR

8 April 2020
onkologia

Left: 1 day

AKTUALNE WYZWANIA NEUROLOGII — POSTĘP W DIAGNOSTYCE, MONITOROWANIU I LECZENIU. NOWE WYZWANIE: COVID-19. SESJA I

WEBINAR

godz. 19:00

8 April 2020
neurologia

Left: 1 day

Leczenie chorych na choroby reumatyczne w dobie pandemii COVID-19 – postępowanie

WEBINAR

godz. 17.00

9 April 2020
dermatologia
geriatria
psychiatria
reumatologia

Left: 2 days