Pneumonologia i Alergologia Polska 2011, tom 79, nr 2

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika "Pneumonologia i Alergologia Polska", oficjalnego pisma Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Czasopismo zawiera głównie oryginalne prace badawcze z dziedziny pneumonologii i alergologii, recenzowane artykuły poglądowe, zalecenia dotyczące postępowania, a także opisy przypadków, artykuły redakcyjne, informacje o konferencjach oraz kroniki. Jego odbiorcami są głównie pneumonolodzy, alergolodzy i onkolodzy, a także lekarze innych specjalności zainteresowani poruszaną problematyką. "Pneumonologia i Alergologia Polska" to pismo o ustalonej renomie wśród polskich lekarzy. Ukazuje się od 1926 roku, początkowo jako "Gruźlica", następnie "Gruźlica i choroby płuc", "Pneumonologia Polska" oraz "Pneumonologia i Alergologia Polska".