Kalendarium konferencji

Konferencja Edukacyjna PTChPiIZR i Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN

WEBINAR

25 - 26 września 2020
neurologia

0 dni

Udary o nieustalonej etiologii — nowe możliwości diagnostyczne

WEBINAR

godz. 19:00

29 września 2020
neurologia

Pozostało: 3 dni

ONKOnwersacje — Optymalizacja leczenia zaawansowanego raka jelita grubego w świetle aktualnych zapisów programu lekowego

WEBINAR

godz. 18:30

29 września 2020
onkologia

Pozostało: 3 dni

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO U CHORYCH NA RAKA OKRĘŻNICY (C18) I ZAGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO (C19)

WEBINAR

godz. 18:00

30 września 2020
onkologia

Pozostało: 4 dni

„Gorące tematy w kardiologii i hipertensjologii 2020” organizowany pod patronatem czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”

WEBINAR

godz. 18:00

1 października 2020
kardiologia
hipertensjologia
choroby układu krążenia
choroby wewnętrzne - ogólnie

Pozostało: 5 dni

Nefroonkologia 2020

WEBINAR

2 - 3 października 2020
nefrologia
onkologia

Pozostało: 6 dni