O firmie Via Medica

VIA MEDICA

Od pONAD 30 lat Via Medica tworzy narzędzia umożliwiające nowoczesną edukację medyczną.

Ponad 40 wydawanych regularnie czasopism medycznych, liczne serwisy internetowe, ponad 8450 udostępnionych godzin filmów edukacyjnych i 1300 konferencji — nasz dorobek konsekwentnie przyczynia się do coraz skuteczniejszego leczenia chorych.

Informacje

Dostarczamy lekarzom i pacjentom najbardziej aktualnych, kompleksowych i starannie opracowanych informacji z dziedziny medycyny.

Współpraca z autorytetami

Stale współpracujemy z autorytetami medycznymi z całego świata.

Lider w zakresie organizacji branżowych

Pozycję lidera w zakresie organizacji branżowych konferencji naukowych oraz wśród wydawnictw medycznych osiągnęliśmy i wypracowujemy na co dzień w gronie ponad 150 wykwalifikowanych pracowników.

Stale poszerzamy ofertę i inwestujemy w nowoczesne rozwiązania i technologie.

Rozwijamy system multimedialny TVmed stworzony zarówno dla osób zawodowo związanych z medycyną, jak i interesujących się wiedzą medyczną.