Psychiatria 2011, tom 8, nr 1

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika "Psychiatria". Jest to pismo o charakterze naukowo-edukacyjnym, kierowane do psychiatrów praktykujących w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych. Publikowane są w nim artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne z ośrodków krajowych, a także przedruki dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie psychiatrii. Znaleźć tu można zalecenia praktyczne dotyczące leczenia zaburzeń i chorób psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów farmakoterapii.