ZAPRASZAMY NA WEBINAR Z CYKLU „LECZENIE SKOJARZONE WYBRANYCH NOWOTWORÓW — WSKAZÓWKI W SYTUACJI PANDEMII SARS COV-2”

ZAPRASZAMY NA WEBINAR Z CYKLU „LECZENIE SKOJARZONE WYBRANYCH NOWOTWORÓW — WSKAZÓWKI W SYTUACJI PANDEMII SARS COV-2”

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy w piątek, 26 czerwca o godz. 18:00 na webinar z cyklu „Leczenie skojarzone wybranych nowotworów — wskazówki w sytuacji pandemii SARS CoV-2”.  

Temat drugiego webinaru to Nowotwory przewodu pokarmowego.

Spotkanie poprowadzą dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw. oraz dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.

Uczestnicy:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

 

Program spotkania:

18:00–18:15 Powitanie

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.  i dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.

18:15–18:35 Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw. 

18:35–18.50 Dyskusja i wskazówki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

18:50–18.55 Przerwa

18:55–19.15 Nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego

19:15–19.30 Dyskusja i wskazówki

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw., prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

19:30–19.35 Zakończenie

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.  i dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. nadzw.

 

Kontakt

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (0 58) 320 94 94
e-mail
: leczenieskojarzone@viamedica.pl