PTOK Programy lekowe

Aplikacja PTOK Programy lekowe to zbiór opisów aktualnych programów lekowych NFZ z zakresu onkologii. Aplikacja zastępuje standardowe opisy programów lekowych dostępne na stronach NFZ. Zamiast odsyłania do trudnych do odczytania tabel aplikacja pozwala na szybki i intuicyjny dostęp do konkretnego programu i do jego elementów składowych w formie zakładek (kryteria kwalifikacji/czas leczenia w programie/kryteria wyłączenia/schemat dawkowania/badania przy kwalifikacji/monitorowanie bezpieczeństwa/monitorowanie skuteczności). 

Aplikacja jest dostępna wyłącznie dla Członków PTOK, którzy mają opłaconą aktualną składkę członkowską (za dany rok). Aby aktywować dostęp do aplikacji, należy pobrać z profilu członkowskiego na stronie www.ptok.pl specjalny kod aktywujący. Po wprowadzeniu go do aplikacji można korzystać z jej pełnej funkcjonalności.

pobierzpobierz