PTOK Schematy chemioterapii

Aplikacja Schematy chemioterapii zawiera stale rozwijaną bazę danych. 
Znajdują się w niej schematy leczenia nowotworów z użyciem leków cytostatycznych w celu ograniczenia zdolności komórek nowotworowych do podziału i syntezy białek. Schematy są ułożone alfabetycznie oraz pogrupowane pod względem rodzajów nowotworów, do których dobrane są leki i intensywność dawkowania.

Zawierają także informacje o drodze podania, czasie trwania terapii, możliwych działaniach niepożądanych oraz dodatkowe uwagi.

Dla członków PTOK, którzy opłacili składki, aplikacja jest bezpłatna.
 

pobierz