Wytyczne ESMO

Aplikacja wytyczne ESMO zawiera podsumowanie głównych europejskich zaleceń zamieszczonych w źródłowych wydaniach stosownych wytycznych i przedstawia je w formie ogólnodostępnej aplikacji. Aplikacja zawiera najważniejsze fragmenty Wytycznych ESMO do stosowania w praktyce klinicznej dotyczących postępowania w nowotworach. Najważniejsze informacje obejmują kryteria diagnostyczne, ocenę stopnia zaawansowania klinicznego, schematy leczenia i zasady kontroli po terapii. Celem aplikacji wytycznych ESMO jest przedstawienie zaleceń dotyczących najwyższych standardów opieki nad chorymi, z wykorzystaniem zasad medycyny opartej na faktach. Stosowanie się do wytycznych ESMO umożliwia poszerzenie wiedzy lekarza i ułatwia dobór optymalnych metod leczenia indywidualnie dla każdego pacjenta.

Wkrótce w sklepach.