Calendar of conferences

I Akademia Młodego Parkinsonologa

WEBINAR

12 December 2023
neurologia

Left: 2 days

ONKOnwersacje

WEBINAR

godz. 18:30

12 December 2023
onkologia

Left: 2 days

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA. Praktyczne znaczenie nowego podziału histomolekularnego w raku endometrium

WEBINAR

12 December 2023
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 2 days

Nadciśnienie tętnicze u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

WEBINAR

godz. 18:00

13 December 2023
kardiologia
hipertensjologia

Left: 3 days

Diagnostyka molekularna raka piersi w kierunku mutacji w genach BRCA1/2

WEBINAR

godz. 18:00

13 December 2023
radioterapia onkologiczna
chirurgia onkologiczna
ginekologia onkologiczna
onkologia

Left: 3 days