Kurs: Rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce 2020

Kurs w całości finansowany przez Ministra Zdrowia z funduszu Narodowej Strategii Onkologicznej w ramach zadania „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”    

                                 

          

Szanowni Państwo,

zapraszamy do bezpłatnego udziału w kursie „Rejestracja nowotworów złośliwych w Polsce 2020”, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2020 roku oraz 7-8 grudnia 2020 roku.

 

PROGRAM

Poniedziałek 23 listopada 2020 roku

8.30-8.45 Rejestracja uczestników

8.45-9.30 Zasady rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce, z uwzględnieniem zasad określonych w ICD-10, ICD-O3 i wytycznych ENCR (+ ćwiczenia)

Maciej Trojanowski

9.30-11.00 Podstawy klasyfikacji nowotworów złośliwych TNM (podstawy i ogólne zasady systemu, różnice w klasyfikacji klinicznej i patologicznej) i klasyfikacji dodatkowych (FIGO, Clark/Breslow, Gleason, Ann Arbour); powiązanie poszczególnych klasyfikacji jako metoda sprawdzania poprawności wypełnienia karty (+ ćwiczenia)

Łukasz Taraszkiewicz

11.00-11.30 PRZERWA

11.30-13.00 Stadium zaawansowania a TNM dla nowotworów występujących w poszczególnych układach anatomicznych (+ ćwiczenia)

Urszula Sulkowska

13.00-13.45 Nowotwory hematologiczne – podział, typy morfologiczne, leczenie, stopniowanie

Irmina Michałek

 

Wtorek 24 listopada 2020 roku

8.30-8.45 Rejestracja uczestników

8.45-9.30 Nowotwory hematologiczne – ćwiczenia w przyporządkowaniu histologia-topografia

Irmina Michałek

9.30-11.00 Wytyczne kodowania: nowotworów mnogich skóry, nowotworów piersi, pęcherza moczowego, nerki, narządu rodnego, gruczołu krokowego, mięsaków, nowotworów o nieznanym punkcie wyjścia (C80) (+ przykłady)

Beata Kościańska

11.00-11.30 PRZERWA

11.30-12.15 Zasady wypełniania KZNZ – m.in.: omówienie definicji pól formularza; w tym zasady zgłaszania przerzutu (przy określonym i nieznanym miejscu pierwotnym), wznowy i związanego z nimi leczenia; brak zakodowanej histopatologii opisanej w komentarzu

Maciej Trojanowski

12.15-13.45 Zasady tworzenia karty wynikowej – które informacje o zaawansowaniu, klasyfikacji TNM, leczeniu, typie morfologicznym nowotworu i przerzutach (omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników)

Łukasz Taraszkiewicz

 

 

Wystarczy dokonać jednorazowej rejestracji, aby otrzymać przypomnienie o webinarium i link do transmisji.

 

 

 

 

PROGRAM

Poniedziałek 7 grudnia 2020 roku

8.30-8.45 Rejestracja uczestników

8.45-9.30 Procesy w SAS do sprawdzania kompletności i jakości zgłoszeń.

Aktywna rejestracja.

Maciej Trojanowski

9.30-11.00 Omówienie przypadków 1-8 wysłanych do wspólnego kodowania.

Wspólne kodowanie wybranych przypadków

Urszula Sulkowska

11.00-11.30 PRZERWA

11.30-12.15 ENCR: nowotwory mózgu, mięsaki

Maciej Trojanowski

12.15-13.30 Omówienie najczęstszych błędów z weryfikacji zbioru za rok 2018

Urszula Wojciechowska

 

Wtorek 8 grudnia 2020 roku

8.30-8.45 Rejestracja uczestników

8.45-11.00 Kodowanie przypadków najczęstszych błędów ze zbioru z 2018 roku

Beata Kościańska

11.00-11.30 PRZERWA

11.30-12.15 Kodowanie przypadków najczęstszych błędów ze zbioru z 2018 roku

Beata Kościańska

12.15-13.00 Pomysły dotyczące rozwoju/zmian systemu rejestracji nowotworów do wdrożenia w projekcie e-KRN+

Uczestnicy kursu

 

Wystarczy dokonać jednorazowej rejestracji, aby otrzymać przypomnienie o webinarium i link do transmisji.

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

BIURO ORGANIZACYJNE

 

Via Medica

 

 

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:


Dział Organizacji Konferencji
tel.: (0 58) 320 94 94
e-mail:
szkolenie.krn.2020@viamedica.pl