Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma VM Media sp z o.o. VM Group sp.komandytowa uzyskała w ramach umowy POIR.03.04.00-22-0290/20-00 dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla VM Media sp z o.o. VM Group sp.komandytowa w związku z negatywnymi skutkami COVID-19, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 226 914,12 zł.