Priorytety refundacyjne w hematologii — 2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do udziału w Virtual Meeting Priorytety refundacyjne w hematologii 2023.

TERMIN

czwartek, 9 lutego 2023 roku

godz. 17:30


Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 

 

PROGRAM

17:30–17:35      Powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda 

17:35–17:50      Ostra białaczka szpikowa i zespoły mielodysplastyczne
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska 

17:50–18:05      Nowotwory mieloproliferacyjne
prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha

18:05–18:20      Ostra białaczka limfoblastyczna
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

18:20–18:35      Transplantacje
prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

18:35–18:50      Zaburzenia hemostazy
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

18:50–19:05      Dyskusja

19:05–19:10      Przerwa

19:10–19:25      Szpiczak plazmocytowy
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos 

19:25–19:40      Przewlekła białaczka limfocytowa
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

19:40–19:55      Chłoniak Hodgkina
prof. dr hab. n. med.  Jan Zaucha

19:55–20:10      Chłoniaki indolentne
                            prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

20:10–20:25      Chłoniaki agresywne
prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

20:25–20:40      Dyskusja

 

 

 

 

GŁÓWNY SPONSOR

 

SPONSORZY

 

PARTNERZY

 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94

e-mail: priorytetyhemato@viamedica.pl  

 

Nota prawna

Virtual Meeting jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).